PÕLLUMAA, METSAMAA JA METSA OST ÜLE EESTI.
PARIM HIND TEIE MAALE.

Kasulikku lugemist

Mis mõjutab kõige enam metsamaa hinda ja raieõiguse hinda?

Soovid müüa oma metsa ja metsamaad. Müügisoov on kindel, kuid Sa ei oska oma metsa või metsamaa väärtust täpselt hinnata. Tasub silmas pidada, et metsamaa väärtust mõjutavad tegurid ei ole samad, mis mõjutavad raieõiguse müügihinda. Kas müüa metsamaa koos kasvava puiduvaruga või ainult raieõigus? Millised on kõige olulisemad metsamaa hinda ja metsa hinda kujundavad tegurid?

Loe edasi

Metsamaa ja põllumaa hind Eestis. Mis mõjutab metsamaa ning põllumaa väärtust ja hinda?

Millised on metsamaa müügi eripärad ning mis on peamised metsamaa hinna kujundajad?
Metsamaa hinda ja väärtust Eestis mõjutavad:

  • Metsakinnistu suurus – mida suurem kinnistu, seda kõrgem hind.
  • Metsamaa viljakus ja kasvukohatüüp – kõrgema mullastiku boniteediga metsamaade hind on samuti kõrgem. Oluline on puuliigi ja kasvukoha omavaheline sobivus – et kasvatada elujõuline ja kvaliteetne mets.
  • Metsakinnistu asukoht ja ligipääsetavus – kõrgemas hinnas on tugeva aluspinnaga metsad, kus raieid saab teostada aastaringselt. Samuti tõstab hinda metsatehnika hea ligipääsetavus ning asulate lähedus, mis muudab metsamaterjali müügi kokkuostjatele lihtsamaks.
  • Metsa liigiline ja vanuseline koosseis – kõrgeimas hinnas on raieküpsuse saavutanud okaspuumetsad.
  • Looduskaitselised- ja majandamise piirangud – iga lisanduv piirang muudab üldjuhul hinda madalamaks.

Kõige kõrgemas hinnas on raieküpsed okaspuumetsad

Metsa ja metsamaa müük on oma olemuselt erinevad tehingud. Kui müüa kasvavat metsa ehk raieõigust, on omaniku soov teenida raieküpse puidu müügilt tulu, kuid jätta raiutud metsamaa endale. Metsamaa ost tähendab kogu metsakinnistu müüki koos puiduvaruga. Metsamaa müük koos kasvava metsaga on ühekordne tulu, kuid see on alati suurem kui raieõiguse müügitulu ning ei kaasne raiutud metsamaa maaparanduse, uue metsa istutamise ja metsa majandamisega seotud kulutusi.

Millised tegurid mõjutavad põllumaa ja haritava maa hinda?

Mullaviljakus on oluline põllumaa hinna kujundaja

Põllumaa ja haritava maa hind Eestis on liikunud püsivalt tõusvas joones, kuid head hinnad ei pruugi kesta igavesti. Põllumaa hektari hind võib sõltuda järgnevatest teguritest või nende koosmõjust:

  • Mullastiku boniteet – mida kõrgem on mulla viljakus, seda kõrgem on ka hektari hind.
  • Haritava maatüki pindala – suuremate maatükkide hektari mediaanhind on kõrgem.
  • Ligipääs kinnistule – hea juurdepääsetavusega põllumaa hektari hind võib olla kuni 10% kõrgem kui põllumaadel, millele juurdepääs puudub.
  • Põllumaa registreerimine PRIA põllumassiivide registris – mida suurem osa haritavast maatükist on PRIA põllumassiivide registrisse kantud, seda kõrgem on põllumaa hektari hind.
  • Kraavide paiknemine kinnistul. Kraavideta põllumaa väärtus on kuni 10% kõrgem kui nende maade väärtus, millel on kraavid.

Metsamaa ost ja põllumaa ost üle Eesti

Võtame müüki metsamaad ja põllumaad pikemaks müügiperioodiks, kui müügiga ei ole kiiret ja soovite saada kõrgeimat hinda. Meil on suur andmebaas potentsiaalsetest ostjatest – fondid, eraisikud ja ettevõtted nii Eestis kui ka välismaal.

Soovite müüa metsamaad ja põllumaad kiiresti ja mõistliku hinnaga ning Teil ei ole aega oodata “õiget ostjat”? Saatke meile info oma maatüki kohta ja hinnasoov. Pakume võimaluse kiireks ja turvaliseks tehinguks.